Ulovligt salg af e-cigaretter fortsætter

På nettet og i fysiske butikker foregår et åbenlyst – men ulovligt – salg af e-cigaretter med nikotin. På trods af en række politianmeldelser for et år siden har myndighederne ikke stoppet det ulovlige salg. Nye regler fra EU tvinger nu politikerne til at gribe ind, og sundhedsministeren har netop udsendt et lovforslag i forsøget på at gøre op med det uregulerede marked.

Magasinet TÆNK, marts 2015

Af Anne Anthon Andersen og Marie Bille

Op mod en kvart million danskere ‘ damper’ nu på de såkaldte e-cigaretter. Mere end otte ud af ti damper e-cigaretter, der indeholder nikotin.

Det sker på trods af, at det i Danmark er ulovligt at sælge nikotinholdig væske til e-cigaretter.
Alligevel foregår salget af de ulovlige væsker helt åbenlyst både på nettet og i fysiske butikker, hvor produkterne markedsføres som et sundt alternativ til almindelige cigaretter og som et effektivt rygestopmiddel.
Ifølge Giftlinjen eksperimenterer mange e-cigaret rygere selv med at blande nikotinvæske i smagsvæskerne uden nikotin for at forstærke nikotinvæskerne yderligere.
Sidste år skrev Forbrugerrådet Tænk om det ulovlige salg, og Sundheds styrelsen afviste i artiklen, at mere kontrol og regulering af markedet var en mulighed. Kort tid efter anmeldte Sundhedsstyrelsen alligevel 25 forhandlere til politiet. Men det har langtfra stoppet det ulovlige salg, for kun ganske få sager er endt med at føre til en domfældelse.
“Vi er bekendte med tre domme. Straffen har varieret med bøde fra 15.000 kroner til 50.000 kroner,” siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Sameer Kohli.
Sundhedsstyrelsen har hidtil ikke haft mulighed for at stoppe salget, når de fore tager en anmeldelse af en forhandler af væsker med nikotin.
“Det er ofte en blanding af lovlige og ulovlige produkter, de sælger, så vi har ikke nogen mulighed for at lukke forretningen ned,” siger Sameer Kohli.

Usikkerhed om kræftrisiko
Dommene for ulovligt salg af nikotinholdig væske til e-cigaretter har ikke skræmt forhandlerne i branchen til at stoppe det ulovlige salg, vurderer projektchef i Kræftens Bekæmpelse Niels Them Kjær, der er ekspert inden for rygeafvænning og røgfri tobaksprodukter.
“Det er ikke mit indtryk, at det har skræmt markedet. Ude i gadebilledet er situationen fuldstændig uændret i forhold til sidste år. Der er ikke noget, der tyder på, at branchen har ændret adfærd,” siger han.
“Det er stadigvæk et gråt marked, og vi må fraråde brugen af e-cigaretter.” Nikotin er et giftigt og afhængighedsskabende stof, der findes i cigaretter, som derudover også indeholder en lang række andre skadelige og kræftfremkaldende stoffer.
Der findes endnu ingen samlet viden om, hvorvidt e-cigaretter er kræftfremkaldende, og det er endnu ikke undersøgt til bunds, hvilke andre konsekvenser der kan være ved at ‘ dampe’ på længere sigt.
“Helt uskadelige er e-cigaretterne ikke. Hvor de ligger på aksen mellem helt uskadelig og lige så kræftfremkaldende som cigaretter, det kan vi ikke sige noget samlet om. Det vil være forskelligt fra produkt til produkt,” siger Niels Them Kjær.

Formaldehyd i e-cigaretter
Undersøgelser viser, at en lang række af de kræftfremkaldende stoffer, der findes i almindelige cigaretter, findes i langt mindre doser i e -cigaretterne. Til gengæld har væsken propylenglycol, som udgør 90 procent af væsken i mange e-cigaretter, vist sig at kunne frigive det ekstremt kræftfremkaldende stof formaldehyd.
En e-cigaretbruger inhalerer fem til femten gange så meget formaldehyd, som en ryger af almindelige cigaretter, påpeger forsker ne bag en undersøgelse, der blev offentliggjort i The New England Journal of Medicine.
“I Forbrugerrådet Tænk støtter vi klart lovgivningstiltag på området, da indholdet i væskerne og dermed konsekvenserne af rygningen er ukendte. Her må der handles ud fra et forsigtighedsprincip for at beskytte forbrugerne,” siger Sine Jensen, seniorrådgiver for sundhedspolitik.

Ingen indholdsdeklaration
Et stort problem for forbrugere af ecigaretter er, at de nikotinholdige væsker sælges på et ureguleret ‘ gråt’ marked uden adgang til information om, hvilke stoffer evæskerne reelt indeholder og i hvilke koncentrationer.
Det er ifølge Sundhedsstyrelsen den vigtigste årsag til, at myndighederne ikke har fået stoppet det ulovlige salg.
“Betingelsen, for at vi kan skride ind, er, at det bliver bevist, at der er nikotin i produktet. Ofte får vi en mistanke, men vi kan ikke bevise det, fordi det er lidt maskeret. Det kan hurtigt blive påstand mod påstand,” siger Sameer Kohli.
Kan I ikke bare købe produkterne og få dem testet kemisk? ” Det kræver, at vi har produkterne. Der er regler for, om en myndighed som vores må gå ud og testkøbe produkter – som vi har forstået reglerne, så må vi ikke.”.

Ny lovgivning på vej
Både Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforening og flere forskere på området har efterspurgt en strammere regulering af markedet.
Et nyt tobaksvaredirektiv fra EU betyder, at der bliver indført regler for sikkerhed og kvalitet af ecigaretter, der indeholder nikotin.
De nye regler betyder blandt andet, at producenter af ecigaretter skal udarbejde en liste over indholdet i ecigaretterne, som skal være tilgængelig for forbrugerne.
EU kommer også med en regulering af markedsføringen, så det bliver forbudt at reklamere for ecigaretter, ligesom det er for almindelige cigaretter. EUreglerne skal være implementeret i dansk lovgivning senest i sommeren 2016.
I programmet Kontant på DR har sundhedsminister Nick Hækkerup kaldt markedet for ecigaretter ‘ det vilde vesten’ og lovet politisk handling. Han udsendte i slutningen af fe bruar et lovforslag for at regulere salget og erkendte, at myndighederne ikke har haft styr på salget: ” I dag er der ingen kontrol med hverken ecigaretterne, væskerne eller de butikker, der sælger produkterne. Og forbrugerne aner ikke, hvad det er, de køber. Det dur ikke. Af hensyn til forbrugerne bliver vi nødt til at få mere kontrol med markedet,” udtaler Nick Hækkerup.
“Vi er ganske enige i, at kontrollen ikke er tilstede og det kan være en farlig cocktail, når ingen kender de reelle konsekvenser af erygningen.
Vi vil derfor kraftigt opfordre ministeren til at beskytte forbrugerne og fortsat lade være med at åbne for yderligere brug af nikotin,” siger Sine Jensen fra Forbrugerrådet Tænk.
Kan I ikke bare købe produkterne og få dem testet kemisk? ” Det kræver, at vi har produkterne. Der er regler for, om en myndighed som vores må gå ud og testkøbe produkter – som vi har forstået reglerne, så må vi ikke.” Sameer Kohli, Sundhedsstyrelsen.

Stor forskel på e-cigaretter
Undersøgelser viser, at der er stor kvalitetsforskel på de enkelte e-cigaretter og e-væsker. Selv om man køber det samme produkt, så kan kvaliteten svinge rigtigt meget fra gang til gang. Nogle af de produkter, der skulle have et højt indhold af nikotin, har et lavt indhold og vice versa. Der er også fundet nikotin i e-cigaretter mærket med, at de ikke indeholdt nikotin.
Der er ikke nogen sammenhæng mellem pris og kvalitet på markedet for e-cigaretter, og som forbruger har man ingen mulighed for at finde ud af, hvilket produkt man skal vælge, hvis man vil gå uden om de mest skadelige e-cigaretter.

E-rygning i Danmark i tal
I 2014 havde 17 procent af danskerne over 15 år prøvet at ryge e-cigaretter. 5 procent af danskerne ryger jævnligt e-cigaretter, 2 procent ryger dem dagligt. 86 procent af dem, der ryger e-cigaretter, ryger e-cigaretter med nikotin. 74 procent af dem, der ryger e-cigaretter, ryger også almindelige cigaretter. 37 procent køber e-cigaretter på danske hjemmesider, 23 procent køber på udenlandske hjemmesider, 33 procent i e-cigaretbutikker og 3 procent i kiosker. Kilde: Undersøgelse gennemført af TNS Gallup i 2014 for Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening.

Nikotinprodukter er ikke godkendte
Smokeit er en af de forhandlere, der har en verserende sag med Sundhedsstyrelsen om salg af nikotinholdige ecigaretter og væsker.
Direktør Jens Andersen vil derfor ikke udtale sig om salget af nikotinholdige ecigaretter fra Smokeit’s butikker, før sagen er afgjort.
Men han ser frem til ny lovgivning på området – og regner stærkt med, at salg af ecigaretter med nikotin snart bliver lovligt i håndkøb i Danmark.
“Det er jo lovligt i de fleste europæiske lande, så jeg går ud fra, at Danmark vil lægge sig op ad det. Vi er bare lidt bagefter, og jeg går ud fra, at vi snart kommer med,” siger han.